GIRLS NAMES WITH 'P' BOYS NAMES WITH 'P'
Padma Padma Kanth
Padmaja Padmamurthi
PAdmalatha Padmapani
Padmanjali Padmakar
Padmapriya Padmanabham
Padma Sri Pandarinath
Padmavathi Panjaj
Padmini Pankaj Kumar
Pallivi Parameswar
Panchami Paratpara
Pankaja Parusuram
Parameswari Pattabhiram
Paramjyothi Pavan
Parichaya Pavan Kumar
Parijata Phanendra
Parimala Phani
Parinita Prabhakar
Pariniti Pradeep
Parvathi Prakash
Pavani Prasad
Pavitra Prasanth
Poojita Prasena
Poorvaja Pratap
Prabha Pratyoosh
Prabhasa Pravar
Prabhavathi Praveen
Pragati Preetam
Praharshini Prem
Prajna Prem Kumar
Prakeethi Prem Sri
Pramada Priyankar
Pramadwara Prudvee
Prameela Prapul
Pranita Purandhar
Prapti Purna Chandra
Prapulla Purajith
Pranita -
Prapti -
Prapulla -
Prapurna -
Prasanna -
Prashasta -
Prasuna -
Pratima -
Pratyusha -
Preethi -
Prema -
Prerana -
Preyampada -
Prithi -
Priyanka -
Priyaranjani -
Puneeta -
Punnami -
Punya -
Purnima -
Pushkala -
Puspa -
Puspa Latha -
Puspa Sri -